Historie aikidó v ČR a Česká Asociace Aikidó

Koncem 70. let začala aikidó cvičit skupinka nadšenců na FTVS UK (I.Fojtík) a v džudistickém oddílu TJ Spoje pod vedením legendárního propagátora bojových umění pana Vladimíra "Kazika" Lorenze (držitel 8. danu džudó, aktivní do svých 83 let, zemřel v r. 2010). Zásadní význam pro rozvoj aikidó u nás měla ukázka pana G. Veneriho z Itálie (6.dan Aikikai, tehdy i předseda IAF a EAF, zemřel v r. 2005) v roce 1986. Aikidó se pak po několik dalších let rozvíjelo během víkendových stáží pana G.Veneriho a dalších italských učitelů pořádaných oddílem Na Balkáně v Praze 3. Na tyto stáže se sjížděli zájemci z celých Čech i ze Slovenska.

Koncem 80. let byly skládány první zkoušky na technické stupně v aikidó v Čechách (4.-6.kjú). První organizace aikidó u nás Československá Aikikai byla založena 7. ledna 1990 ve snaze organizačně podchytit zvýšený zájem o aikidó a využít možností souvisejících s celospolečenským uvolněním.

V lednu 1991 byla založena Československá federace aikidó (ČSFAI, později změněná na ČFAI). Bohužel mezinárodní pozice a politika vedení vedla k izolaci organizací ve vztahu k okolním zemím a také k Japonsku. V tomto období byly organizovány stáže mnoha zahraničních učitelů, zejména v dódžó Aikido Kenkyukai Praha na TJ Spoje a čeští aikidisté se také častěji účastnili stáží v zahraničí. Snaha o udržení mezinárodních kontaktů a hlavně snaha o napojení na mezinárodní organizace aikidó - linie Aikikai vedla k rozpadu organizace.

V důsledku aktivit několika oddílů na mezinárodním poli vznikla koncem roku 1993 Česká asociace aikidó (Aikikai of Czech Republic), která byla 8. dubna 1994 uznána zastřešující světovou organizací Hombu Dojo Tokyo. Technickým ředitelem ČAA se stal japonský šihan Masatomi Ikeda (7.dan Aikikai, Švýcarsko). V roce 1994 byla ČAA přijata do Evropské federace aikidó (EAF). V roce 1996 pak do Mezinárodní federace aikidó (IAF) (viz clanky) .

V průběhu roku 2002 šihan Masatomi Ikeda nečekaně a vážně onemocněl. K lítosti všech svých studentů a organizací, pro které pracoval a rozvíjel aikidó i svůj didaktický systém, byl k 1.lednu 2003 nucen ze zdravotních důvodů odstoupit ze všech funkcí a povinností, které vykonával z pověření Hombu Dojo pro národní organizace aikidó v České republice (ČAA) i v dalších evropských zemích, z nichž mimo další jmenujme Švýcarsko, kde dlouhá léta žil (ACSA), a Slovenskou republiku (SAA). Většina těchto organizací pokračuje a rozvíjí aikidó za změněných organizačních podmínek, ale stále ve smyslu senseiova odkazu.

ČAA ustanovila šihana M.Ikedu do čestné funkce Technického ředitele ČAA a nová osoba ve funkci TŘ nebude ustanovena. Práci a příslušné kompetence v technické oblasti aikidó převzala Technická komise ČAA (TKČAA), kterou jako ředitel TK ČAA vede Daniel Vetter (dlouholetý asistent M.Ikedy ze Švýcarskaa v oblasti zkoušek na stupně dan Aikikai dvoučlenná Zkušební komise ČAA (ZK ČAA) opět pod jeho vedením.

K začátku roku roku 2016 organizace ČAA úspěšně rozvíjí svou činnost a šíří aikidó v 35 oddílech po celé republice. Členská základna ČAA se již několik let ročně pohybuje okolo 500 členů. Roční členské poplatky s právem na zkoušky v rámci ČAA stanovuje každoročně Valná hromada ČAA, na rok 2016 byl tento poplatek stanoven na 600 Kč.

Organizaci ČAA jako členskou zemi IAF zastupoval její president Miroslav Kodym již na několika kongresech této organizace, které probíhají v pravidelném čtyrletém cyklu v Japonsku. V roce 1998 organizovala ČAA v Praze dva kongresy EAF spojené se stážemi vedenými japonskými učiteli – šihan M. Ikeda (Švýcarsko), šihan Y. Kitaura (Španělsko), šihan M. Kanetsuka (Anglie). Při příležitosti oslavy 10. výročí ČAA proběhla v Praze stáž vedená dalšími japonskými sensei, kteří působí v Evropě – šihan H. Hosokawa (Itálie), šihan K. Asai (Německo), a koncem roku 2005 další víkendová stáž – šihan Y. Fujimoto (Itálie). Od roku 2007 pravidelně jednou ročně probíhaly v Praze víkendové stáže ČAA pod vedením šihanů Y. Fujimota (do roku 2009) a K. Asaie (probíhají dosud).

Již od svých začátků organizuje ČAA v Praze v průběhu každého roku několik víkendových Stáží zahraničních učitelů ČAA (SZU ČAA) pod vedením zahraničních učitelů (6. dan Aikikai ze Švýcarska) a v dalších městech ČR několik víkendových Národních stáží ČAA (NS ČAA) pod vedením D. Vettera a ročně přes deset víkendových Regionálních stáží ČAA (RS ČAA) pod vedením českých učitelů ze skupiny Šidóšakai ČAA (původně od 2. danu Aikikai, dnes od 3. danu Aikikai).

Nejdůležitější akce ve struktuře ČAA probíhaly pod vedením šihana Masatomi Ikedy dvakrát ročně až do konce roku 2001 v Českých Budějovicích jako týdenní Letní škola ČAA a v Praze jako víkendová Zimní škola ČAA. Od roku 2002 pokračuje tradice obou těchto akcí s pravidelnou účastí kolem 150 lidí pod vedením současného ředitele TK ČAA senseie Daniela Vettera (6. dan Aikikai). Při ZŠ ČAA s ním od roku 2003 do roku 2012 spolupracoval sensei Michele Quaranta (6. dan Aikikai v roce 2007) a při LŠ ČAA od roku 2005 sensei M. Kodym (6. dan Aikikai v roce 2014).

Novelizované Mezinárodní stanovy IAF (Aikidó 2000/6)
P. A. Goldsbury: International Aikido Federation - Úvahy I,II,III (Aikidó 2000/3,4,5)
P. A. Goldsbury: Rozdíl mezi IAF, Aikikai Foundation a Honbu dódžó (Aikidó 2000/3)
Česká asociace aikidó I-III (časopis Aikidó 97/1,2,3)
Historie aikidó v ČR I-III (časopis Aikidó 97/5,6 a 98/1)
Kodym M.: Zlepšila se situace bojových umění po revoluci (Aikidó 2000/2)
Kodym M.: Letní školy aikidó ČAA (Aikidó 2001/3)