Stručné portréty zahraničních učitelů spolupracujících s ČAA

Šihan Masatomi Ikeda / 7.dan Aikikai / Technický ředitel ČAA od r. 2003 čestná funkce
Sensei Daniel Vetter / 6. dan Aikikai / Ředitel Technické komise ČAA
Sensei Bernard Caloz / 7.dan Aikikai
Sensei Gildo Mezzo / 7.dan Aikikai
Sensei Roger Schmocker / 6.dan Aikikai
Sensei Giorgio Veneri / 6.dan Aikikai
Sensei Michele Quaranta / 6.dan Aikikai / Technický ředitel SAA od r. 2003

Šihan Masatomi Ikeda / 7. dan Aikikai / Technický ředitel ČAA  1994-2002

narozen: 8. 4. 1940 / Tokjó, Japonsko

profese: učitel aikidó (vzdělání: Physical Education / Nihon Taiku University / Tokyo - učitel sportu a tělovýchovy)

aikidó: cvičí od r. 1958 (tj.přes 40 let) a v současnosti je držitelem 7.danu Aikikai (poslední stupeň obdržel v r. 1989).

Jeho hlavním učitelem byl šihan Hiroši Tada (nar.1929 - dnes 9.dan Aikikai - Honbu dódžó), přímý žák ó-senseie a dnes jeden z nejvýznamějších učitelů současného Honbu dódžó v Tokjó.

další: v dalších disciplínách budó je držitelem 5. danu sumó a 4. danu džúdó. Především ve Švýcarsku vyučuje kromě aikidó i hodžo (disciplíně, pocházející ze starobylé šermířské školy Kašima Šinden Džikišinkage-rjú ze 14. stol., která používá hodžo bokken a speciální dechová cvičení) a pořádá stáže genkikai (zdravotní systém vycházející z aikidó a západních i východních zdravotních systémů). Jeho zálibou je poslech klasické západní hudby (zvláště L. van Beethovena).

dódžó: Aikido Ikeda - Dojo / San Shin Kai ... Curych, hlavní město Švýcarska. Hardturmstrasse 100 / CH-8005 ZÜRICH / SCHWEIZ

historie dlouhodobých pobytů: do r. 1965 Japonsko; 1965-1970 Itálie; 1970-1977 Japonsko - učitel sportu na gymnáziu; od 1977 žije v Curychu; každoročně navštěvuje Japonsko a mnoho zemí v Evropě
zahraniční stáže: v minulosti např. Finsko, Francie, Rakousko, Rusko (Moskva), Španělsko, Švédsko aj.; v současnosti pravidelně Itálie, Japonsko, Jugoslávie, Německo, Maďarsko, Švýcarsko, Slovensko (1 x ročně) aj.
v ČR: ke konci r.2001 celkem 17x, z toho 2 víkendové stáže před založením ČAA v Praze 2/1992 a 4/1993. Po založení ČAA: 2/1994/Praha (první zkoušky na stupně dan v rámci ČAA); 2/1995/Praha a 1.LŠ ČAA/8/1995/Č.Budějovice; 2.LŠ ČAA/7/1996/Č.Budějovice; 3.LŠ ČAA/7/1997/České Budějovice a 11/1997/Praha; 1/1998/Praha - společně se šihanem M.Kanecukou (Anglie), 4.LŠ ČAA/7/1998/Č.Budějovice a 11/1998/Praha - společně se šihanem Y.Kitaurou (Španělsko); od r. 1999 do LŠ 2001 jezdil do ČR 2 x ročně: na víkendovou Zimní školu ČAA v Praze (listopad) a týdenní Letní školu ČAA v Českých Budějovicích (červenec-srpen).

Aikikai Foundation / The Aikido World Headquarters - Honbu dódžó / Tokjó je pověřený:
Od r.1977 je Technickým ředitelem Švýcarské Aikikai (ACSA - založena r.1969), která se stala především pod jeho vedením jednou z nejuznávanějších organizací Aikikai v Evropě. V současnosti v rámci ACSA pracují 3 nositelé 6.danu Aikikai (dva z nich pravidelně jezdí do Čech), desítka držitelů 5.danu Aikikai a celkově velká skupina júdanša (držitelé stupně dan všeobecně). Od r. 1994 je Technickým ředitel České Aikikai (ČAA - založena r.1993) a od r. 1996 je Technickým ředitelem Slovenské Aikikai (SAA - založena 1995). V průběhu devadesátých let spolupracuje s dalšími národními organizacemi Aikikai (stáže, zkoušky) v Jugoslávii, Maďarsku, Polsku a s ruskou skupinou z Moskvy. Od r. 1996 je společně s H.Isojamou (9.dan Aikikai) jedním ze dvou technických poradců světové Aikikai (IAF - International Aikido Federation).

V průběhu roku 2002 šihan Masatomi Ikeda nečekaně a vážně onemocněl. K lítosti všech svých studentů a organizací, pro které pracoval a rozvíjel aikidó i svůj didaktický systém, ze zdravotních důvodů odstoupil k 1. lednu 2003 ze všech funkcí a povinností, které vykonával z pověření Hombu Dojo pro národní organizace aikidó v České republice (ČAA) i v dalších evropských zemích, z nichž mimo další jmenujme Švýcarsko, kde dlouhá léta žil (ACSA), a Slovenskou republiku (SAA). Většina těchto organizací pokračuje a rozvíjí aikidó za změněných organizačních podmínek, ale stále ve smyslu senseiova odkazu. ČAA ustanovila šihana Masatomi Ikedu do čestné funkce Technického ředitele ČAA a nová osoba ve funkci TŘ ČAA nebude ustanovena.

Masatomi Ikeda: V hledání cesty se nemohu nikdy zastavit (Aikidó 95/2)
Masatomi Ikeda: Genkei kokjúnage: technika a její jméno (Aikidó 95/4)
Dragt August: Interview se senseiem Ikedou (Aikidó 97/3)
Kodym M.:Několik zastavení s panem Ikedou (Aikidó 2003/4)
Kodym M.: 10. Výročí ČAA (Aikidó 2004/1)

Sensei Daniel Vetter / 6. dan Aikikai / Ředitel Technické komise ČAA od r. 2003

narozen: r. 1955 / Curych, Švýcarsko

profese:učitel hry na klasickou kytaru

aikidó: cvičí od r. 1973. Od r. 1980 je přímým studentem šihana M.Ikedy, byl i jeho nejbližším organizačním spolupracovníkem (sekretář). Jako jeho dlouholetý asistent nejvíce reprezentuje myšlenky, didaktické metody a „styl“ aikidó, které šihan M. Ikeda rozvíjel všude, kde působil. Daniel Vetter obdržel 1. dan Aikikai v r. 1986, 4. dan Aikikai v r. 1996 a titul šidóin, 5. dan Aikikai v r. 2003, 6. dan Aikikai v r. 2009.

další: zen (Dešimaru Roši 1980-82); hodžo (M.Ikeda); Genkikai (M. Ikeda); Ki-no ren ma (H. Tada)

dódžó: Aikido Schule Wintherthur ...v městě cca 20 km od Curychu, Švýcarsko. Schaffhauser str.150 / CH-8400 WINTERTHUR / SCHWEIZ

v ČR: ke konci r.2009 celkově téměř 80x, od první návštěvy v r. 1991 pomáhal z pověření šihana M.Ikedy (a EAF) při přípravě a založení ČAA. První víkendovou stáž vedl v Praze 10/1993 na pozvání vedoucího AKP (založení ČAA 12/1993). Od r. 1994 vyučoval na mnoha (cca 4x ročně) víkendových NS ČAA po celých Čechách (dodnes např. České Budějovice, Chomutov, Karlovy Vary, Kralupy n/Vlt, Praha, Přerov, Ostrava, Třebíč, Zlín aj.), v tomto roce vedl i první týdenní Letní školu ČAA v Hranicích na Moravě. Od r.1995 je týdenní LŠ ČAA každoročně pořádána poslední týden července v Českých Budějovicích pod vedením TŘ ČAA M.Ikedy, který v rámci ČAA pověřil svého přímého žáka jako asistenta TŘ ČAA odpovědností za rozvoj zkouškového systému ČAA na stupně kjú a vedením stáží české Šidóšakai, určených pro skupinu nositelů stupňů dan a učitele v dódžó ČAA. D.Vetter je tak zakládajicím členem tříčlenné Technické komise ČAA s pověřením zkoušet na 6.-1.kjú. Od r.1993 se postupně s technickým vývojem ČAA pravomoce českých zkušebních komisařů ve vlastních dódžó i členů TK ČAA (M.Kodym, K.Slapnička) rozšiřují, v současnosti zkouší asTŘ v rámci TK ČAA převážně na 2.-1.kjú.

Z důvodů onemocnění TŘ ČAA převzal jeho asistent D.Vetter poprvé vedení LŠ ČAA 2002 v Českých Budějovicích a se souhlasem Hombu Dojo byl ustanoven od roku 2002 do čela dvoučlenné Zkušební komise ČAA (M.Kodym jako asistent), která převzala tradici zkoušek na stupně dan Aikikai dvakrát ročně u příležitosti LŠ a ZŠ ČAA. Od ledna 2003 zastává šihan Masatomi Ikeda funkci Technického ředitele ČAA jako čestnou. V prosinci 2002 ustanovilo Valné shromáždění ČAA tříčlennou Technickou komisi ČAA, která převzala pravomoci TŘ ČAA v technické oblasti aikidó, a pověřilo D.Vettera jejím řízením s funkcí ředitel TK ČAA.

Šihan Bernard Caloz / 7.dan Aikikai

narozen: r. 1938 / kanton Valais, Švýcarsko

profese:hledač diamantů, konstruktér, restaurátor japonských mečů

aikidó: cvičí od r. 1961.

Zpočátku cvičil pod vlivem řady učitelů (Austrálie - S.Sugano /1.kjú r.1967; Evropa - K.Asai, K.Čiba, Y.Fudžimoto, Y.Kobajaši, Nakazono, M.Noro, N.Tamura aj.) a především H.Tady, u něhož skládal zkoušky na 1.dan v r.1969 a 2.dan v r.1972. Od ustanovení funkce Technického ředitele ACSA (šihan M. Ikeda r. 1977) cvičí a skládá zkoušky pod jeho vedením, jako šidóin obdržel 6.dan Aikikai v r.1999, titul šihan a 7. dan v r. 2015.

další: džúdó (od r.1958, 1.dan r.1964), iaidó a džódó (Šindó Musó-rjú, 1.dan), kaligrafie (učitel P.Krieger), broušení (r.1996 půlroční stáž v Jonago-ši, Japonsko) a restaurování japonských mečů. Je specialistou na cvičení se zbraněmi a jeho kata (30 prvků - bokken x džó) kombinuje prvky aikidó, iaidó a džódó.

dódžó: Judo-Aikido Club Onex .....na předměstí Ženevy a v nedalekém městě Glans, Švýcarsko. C/o Ecole d´Onex-Parc/entrée C / Avenue du Bois-da-la-Chapelle 81 / CH-1213 ONEX / SUISSE

v ČR: spolupráci v rámci ČAA ukončil v r.2013 poslední a celkově 19-tou stáží,  na pozvání vedoucího AKP ještě před založením ČAA (Praha v r. 1992 a 1993). Od r.1994 jezdil do Prahy na víkendové NS ČAA každoročně v květnu (s vyjimkou r.1996 - pobyt v Japonsku a 5/1997)

Šíp M.: Džó senseie Caloze (Aikidó 97/1)

Šihan Gildo Mezzo / 7.dan Aikikai

narozen: r. 1945 / Ženeva, Švýcarsko

profese: kuchař, bankovní úředník

aikidó: cvičí od 60.let. Po třech letech cvičení v Ženevě odjel za aikidó na pětiletý pobyt do Japonska (Honbu dódžó - učitelé mj. dóšú K.Uešiba, S.Jamaguči, M.Saotome, S.Macuda).

Po návratu pokračoval zpočátku pod vlivem řady evropských učitelů (např. N.Tamura /1.dan) a udržoval přátelské kontakty na francouzské učitele, se kterými pobýval v Japonsku (Ch. Tissier, F. Noel, J.M.Merit a další) a které zve na stáže do Ženevy. V r.1977 založil sekci aikidó Aikikai v dódžó SDK Ženeva a od tohoto roku, kdy byl funkcí Technického ředitele ACSA ustanoven šihan M.Ikeda, skládá zkoušky pod jeho vedením, jako šidóin obdržel 6.dan Aikikai v r.1999, titul šihan a 7. dan v r.2015.

další: džúdó (1954-59) a iaidó školy Kašima šin-rjú, jejíž vliv lze sledovat zvláště na cvičení s bokkenem.

dódžó: Shung Do Kwan Budo v centru Ženevy, Švýcarsko. Ecole de la rue Liotard No.66; CH-1203 GENEVE; SUISSE

v ČR: ke konci r.2015 celkově 24x, na pozvání vedoucího AKP ještě před založením ČAA (v r.1992/Praha a 1993/Praha s týdenním pobytem v ČR a okružní cestou po klubech: Chomutov, České Budějovice, Brno, Ostrava). Od r.1994 jezdí do Prahy na víkendové NS ČAA každoročně v říjnu (s vyjimkou 5/1997) a většinou je doprovázen skupinou 3-5 nositelů stupňů dan (júdanša SDK, kterou tvoří v současnosti cca 30 členů).

Kodym M.: Shung Do Kwan a Gildo Mezzo (Aikidó 96/1)
Manoutchehr: Veselá odysea, Aikidisticko-kulturní kronika malého výletu do Prahy (Aikidó 96/4)
Chvala D.,Kodym M.: Gildo Mezzo na stáži v květnu ’97 (Aikidó 97/3)
Orth P.:Nikdy to není perfektní, rozhovor s G.Mezzem (Aikidó 2002/1)
Orth P.:Francozské... hm tedy švýcarské... prostě Aikidó, stáž G. Mezza na AKP 2001 (Aikidó 2002/1)

Sensei Roger Schmocker / 6.dan Aikikai

(na obrázku uprostřed)

narozen: r. 1949 / Švýcarsko

profese:disponent (finanční úředník)

aikidó:cvičí od r. 1969.

Zpočátku cvičil “joseikan aikidó” u mistra J. M. Iniapni (tvůrcem stylu dnes zvaného “joseikan budó” byl přímý žák ó-senseie M.Močizuki), později aikidó pod vlivem různých učitelů (K.Čiba, H.Tada, N.Tamura /1.dan). Od ustanovení funkce Technického ředitele ACSA (šihan M. Ikeda r.1977) cvičí a skládá zkoušky pod jeho vedením, jako šidóin obdržel 6.dan Aikikai v r. 2004.

další:jeho cvičení výrazně ovlivnily džúdó a džu-džicu, věnuje se i šiacu a práci s drogově závislými

dódžó: Budokan Amriswil .....město blízko hranic s Německem, Švýcarsko. Thurgi-Center / Weinfelderstr. 30 / CH-8580 AMRISWIL / SCHWEIZ
v ČR: ke konci r.2015 celkově 22x
, na pozvání vedoucího AKP ještě před založením ČAA v r. 1993 (Praha, Děčín). Od r.1994 jezdí na víkendové NS ČAA do Prahy (1994-96) a Chomutova (1996-2015) každoročně v době kolem velikonoc a v týdnu s tímto termínem spojeném pravidelně navštěvuje další dódžó (Č.Budějovice, Kladno, Kralupy n/Vlt, Písek, Praha).

Chvála D.,Beshir P.: Aikidó je zrcadlem člověka, rozhovor s R. Schmockerem (Aikidó 96/4)

Sensei Giorgio Veneri / 6.dan Aikikai / 1937-2005

(na obrázku vpravo)

narozen: r. 1937 / Mantova, Itálie

zemřel: r. 2005 / Mantova, Itálie

profese: profesor matematiky, t.č.v důchodu

aikidó: cvičí od r. 1965.

Od příjezdu šihana H.Tady do Itálie v r. 1964 cvičil a skládal zkoušky pod jeho vedením (1. dan v r. 1968), od H.Tady obdržel 6. dan Aikikai v roce 1995. Byl dlouholetým předsedou IAF (doživotním prezidentem International Aikido Federation byl Dóšu K.Uešiba), viceprezidentem a předsedou rozvojové komise EAF (European Aikido Federation), je propagátorem aikidó a zakladatelem tradice Aikikai v Československu a v dalších zemích po celém světě. V současné době vyučuje a pracuje v rámci Aikikai jako Technický ředitel pro Jihoafrickou republiku. další: džudó, Ki-no ren ma (H.Tada)

dódžó: Budokai Mantova .....severní Itálie c/o Piscina Dugoni / 46100 MANTOVA / ITALIA

v ČR: v rámci ČAA až do r. 2003 celkově 6x, víkendové NS ČAA proběhly v Praze 4/1996, 12/1997, 4/1999,12/2000,5/2001,3/2003. Od r. 1986 (první ukázka aikidó v Čechách) vyučoval mnohokrát na víkendových stážích v Praze (cca 2x ročně, z toho 1x v Brně) doprovázen dalšími učiteli z řad italské Aikikai (M.Traina, F.Verona) až do r. 1990. Do tohoto roku probíhaly v ČR pod jeho vedením i zkoušky aikidó na stupně kjú (historicky první 12/1988; vyjimečně s F.Veronou). Ještě na pozvání ČFAI a vedoucího AKP proběhla v Praze stáž v dubnu 1993. Podrobněji o působení senseie G.Veneriho v Československu a ČR ...viz. články z historie aikidó (Historie ČAA I-III / časopis Aikidó 1,2,3/97 a Historie aikidó v Čechách I-III / časopis Aikidó 5,6/97 a 1/98).

Sensei Giorgio Veneri zemřel ve věku nedožitých sedmdesátin dne 31. března 2005.

Kodym M.: Sensei Giorgio Veneri - nekrolog (Aikidó 2004/3)
Kodym M.: Mnich Giorgio a otec Veneri (Aikidó 96/3)
Kodym M.: Život jako dobré víno; rozhovor s Giorgio Venerim (Aikidó 97/6)

Sensei Michele Quaranta / 6.dan Aikikai / Technický ředitel SAA od r. 2003


narozen: 24.12.1953 Fortimpoli, Itálie

profese: profesionální fotbalista, fotbalový trenér, bankovní úředník, dnes již a dlouhodobě profesionál v aikidó

aikidó: cvičí od r. 1972

Od r. 1985 byl přímým žákem šihana Masatomi Ikedy, který ho jako svého asistenta pověřil r. 1995 rozvojem svého systému aikidó v zemích východní Evropy, kde v té době působil, a především v Slovenské asociaci aikidó. 6. dan Aikikai obdržel v r. 2007, titul šihan obdržel v r. 2015.

další: hodžo (M.Ikeda) vyučuje od začátku svého působení na Slovensku

dódžó: Aikido Schule Basel  & Aikido Ikeda Dojo Praha – Na Kotlářce 1, Stadion DDM, Praha 6

v ČR: působil od r. 1995 společně se šihanem M.Ikedou (první ZŠ a LŠ ČAA), v rámci svých aktivit v našem regionu od té doby pravidelně na samostatných stážích pro české kluby, které jsou členy  SAA (především Ostrava a okolí), a také dodnes na soukromých stážích v klubech ČAA (Děčín, Mladá Boleslav, České Budějovice, Vsetín). V r. 2000 otevřel své Aikido Ikeda Dojo v Praze (později i pobočka v Berouně) a poprvé, od té doby pravidelně začátkem července, organizoval soukromou týdenní letní stáž v Sadské u Prahy. 

v rámci ČAA: ukončil v r. 2015 poslední a celkově 17-tou stáží... M.Quaranta a D.Vetter, oba bývalí asistenti TŘ ČAA, spolupracují od r. 2003 na ZŠ ČAA v Praze.  První samostatnou stáž organizovanou ČAA měl M.Quaranta v září 2005 a druhou v březnu  2006, obě v Praze na Žižkově.

Kodym M.: Nová hvězda na nebi českého aikidó (Aikidó 2001/2)