Miroslav Kodym ...


Narozen 7. 7. 1953 ve znamení Raka.

Studia (mimo jiné): jazykové gymnázium (1973), střední odborná škola výtvarná (1977), UK dějiny umění a estetika (1975-8, vyloučen).
... dnes pouze umění bojová a jiná studuje ...

Zaměstnání: skladník, uklízeč, uhlák, tiskař, lesní dělník, myč oken, vydavatel samizdatu… a zvláště: noční strážce obrazů Národní galerie (1978-83), restaurátor knih Státních restaurátorských ateliérů na volné noze (1984-9), v angažmá 24 hodin denně všech profesí mezinárodního kočovného divadla Les Montreurs d'Images, v zimě usazeného v Ženevě a zbytek roku putujícího po Evropě pod vedením M. Jaccouda (1990-1), restaurátor na volné noze (od r. 1992) a viz dále.

Profese a hobby, či hobby a profese: výtvarník, jazz-rock-folkový hudebník, příležitostný polykač ohňů a jiný pouličník (20 let kočovné divadlo Julie&spol.), herec, loutkoherec, redaktor časopisu Aikidó, aikidista i byrokrat…
... aikidó jako profesi i hobby stále ještě provozuje ...

Aikidó

Po ochutnání karate (1977-80) začal cvičit aikidó pod vedením Vladimíra "Kazika" Lorenze v TJ Spoje Na Balkáně. V dódžó Aikido Kenkyukai setrval od jeho počátků. V r. 1995 založil další klub AKP Securiton (dnes Aikido Ikeda-Dojo VŠTJ) na Karlově nám.
... časem pozoroval a občas napomáhal odchovancům AKP  další pražské kluby zakládat ...

V letech 1986-90 pod vedením G. Veneriho skládal zkoušky: 4. kjú (prosinec 1988), 3. kjú (květen 1989), 2. kjú (leden 1990). V letech 1990-1 cvičil v Ženevě pod vedením B. Caloze (Onex) a G. Mezza (SDK; 1. kjú v červnu 1990) a učitelů "francouzské školy" (Ch. Tissier, J. P. Merit, P. Gouttard). V letech 1991-2 cvičil pod vedením D. Vaillanta (v prosinci 1991 1. dan ČFAI), v r. 1992 začal na AKP organizovat stáže dalších zahraničních učitelů, převzal vedení klubu a postupně vybudoval jeho dnešní podobu. Zkoušky na stupně dan Aikikai udělené šihanem M. Ikedou: 1. dan v únoru 1993 (Curych), 2. dan v únoru 1994 (Praha), 3.dan v srpnu 1997 (České Budějovice), 4.dan v červenci 2001 (České Budějovice).
... na 5. dan Aikikai byl povýšen u příležitosti dne Kagamibiraki 14. ledna 2007 v Tokjóna 6. dan Aikikai dne 12. ledna 2014 tamtéž ...

Byl ouředníkem snad všech českých organizací aikidó, při vzniku ČAA v r. 1993 prezidentem organizace, od počátku sekretářem TK ČAA, dnes je opět staronovým prezidentem ČAA.
... dodnes se svých starých ani nových funkcí zbavit nedokázal ...

V r. 1995 přispěl k oživení myšlenky klubového časopisu Aikidó, v dnešní podobě je jeho redaktorem a stejně jako šéfredaktor je "dívkou" pro všechno.
... časopis ve formě tištěné se jen deseti ročníků dočkal, na webu nová jeho verze ve stadiu příprav se nachází ...

Za vydatné pomoci nejmenovaných a společně s Vladimírem Hotovcem (iaidó,kendó) a Pavlem Benešem (karatedó) byl iniciátorem a organizátorem dosud v Praze konaných čtyrech Slavností Budó (´93,´95,´96,´98) a samostatně je odpovědný za konání řady dalších divadelně-hudebně-tanečně i jinak "vypečených" aikidistických akcí. .
... zvláště v letech posledních k svatebním zážitkům svých žáků přispívá produkcí všelikou ...

Je samozřejmě dvakrát rozvedený, neb jeho partnerky, narozdíl od firmy Sofis v případě šéfredaktora, mu jeho aktivity netrpěly. Pokud ví, tak má tři dcery (22, 18 a 16).
... poučen dobře potřetí se oženil, další dospělou dceru vyženil a dvě z dcer časem zestárlých (39, 35 a 33) už 4 vnučky mu povily ... 

... aktualizováno v lednu 2014