Časopis oddílu Aikido Kenkyukai Praha
První číslo vyšlo v r. 1995
Od r. 1999 je podporován Českou asociací aikidó
Poslední číslo vyšlo v r. 2005

Tematické zaměření: Vycházel šestkrát ročně,  v rozsahu 24 stran formátu A5
Časopis vznikal díky obětavosti členů redakce a ostatních spolupracovníků
(bez nároku na honorář)

Aikidó vycházel za podpory členů oddílu Aikido Kenkyukai Praha a organizace Česká asociace aikidó
Redakce: ing. Daniel Chvála, Miroslav Kodym
Odborní poradci: doc. PhDr. I. Fojtík, CSc. (FTSV UK Praha), PhDr. Zdenka Švarcová (Ústav Dál. východu UK Praha)
Jazykoví poradci: PhDr. Libuše Limanová (čeština), Martin Tirala (japonština)
Adresa redakce: Miroslav Kodym, Boleslavova 10, Praha 4, tel. /fax: 02/43 67 92, od října t.r. 02/41 40 11 21
Stálá spolupráce na výrobě: Zdeněk Kárník, Radek Lanc, Jana Legnerová, Milena Rydlová (resumé), Martin Vrána
MK ČR 7474 ISSN 1212-267X