Šíp M.: Džó senseie Caloze (Aikidó 97/1)

Džó senseie Caloze

Věnuji Radkovi Růžičkovi
a dódžó Slavia České Budějovice.

Lachim

Předmluva

Rozkreslení třiceti prvkové katy džó senseie Bernarda Caloze připravil a provedl Michal Šíp, nositel 2. kjú a člen AKP. Závěrečnou korekturu vyobrazených pozic provedl B. Caloz.

Ve skutečnosti se jedná o část džó z katy pro džó a bokken. Na každou pozici a techniku džó existuje odpověď bokkenu a naopak. Kata slučuje učitelovy zkušenosti z disciplín džódó a iaidó a přizpůsobuje je potřebám aikidistů.

Džó, na rozdíl od bokkenu, v průběhu cvičení mění pozici, neboť při technikách lze rovnocenně používat oba jeho konce. Pro snazší orientaci je jeden z konců džó označen na obrázcích kroužkem. Šipky označují směr, v němž se pohybovalo džó, aby zaujalo zobrazenou pozici.

Opět se ukazuje, stejně jako v článku Džó senseie Ikedy (viz 6/96), že ani text ani obrázky či fotografie nemohou plně postihnout techniku, její provedení a smysl. Předpokladem pochopení a zvládnutí katy (aikidó, džódó, iaidó…) je praxe pod vedením učitele. Ve výuce AKP je kata zahrnuta již několik let, stejně jako základní kihony džódó, z nichž můžete rozeznat principy technik např. na obrázcích:

1 a 7 – gjakute uči,

3 – honte uči,

21 a 22 – hikiotoši uči,

11 a 12 – kaeši cuki,

19 a 20 – gjakute cuki,

16 a 17 – makiotoši.

 

V provedení Bernarda si můžete katu poopravit na stáži v Praze 17.-19. 10. 1997.

Redakce