Základní dokumenty ČAA

Stanovy ČAA

Prováděcí předpis ČAA

Technický předpis ČAA

Minimální požadavky ke zkouškám ČAA

Zkušební řád ČAA

Postup k založení nového klubu ČAA


 Tabulka Národních a Regionálních stáží ČAA na rok 2018 (k 25. 10. 2018)

 Tabulka Národních a Regionálních stáží ČAA na rok 2019 (k 5. 10. 2018)