Základní dokumenty ČAA

Stanovy ČAA

Prováděcí předpis ČAA

Technický předpis ČAA

Minimální požadavky ke zkouškám ČAA

Zkušební řád ČAA

Postup k založení nového klubu ČAA


Tabulka Národních a Regionálních stáží ČAA na rok 2020 (k 27. 6. 2020)