Základní dokumenty ČAA

Stanovy ČAA

Prováděcí předpis ČAA

Technický předpis ČAA

Minimální požadavky ke zkouškám ČAA

Zkušební řád ČAA

Postup k založení nového klubu ČAA


 Tabulka Národních a Regionálních stáží ČAA (k 19. 9. 2018)