Podmínky účasti na stážích ČAA

Vážení přátelé, berte prosím na vědomí, že dle aktuální situace (od 22. listopadu 2021) je potřeba prokázat (pro starší 12 let) před vstupem do tělocvičny očkování nebo prodělanou nemoc. PCR nebo AG testy platí pouze v definovaných případech. Přesný popis najdete zde:

https://covid.gov.cz/opatreni/volny-cas/omezeni-vyuzivani-sportovist

Žádáme vás o respektování těchto pravidel a těšíme se na vás.


Dear friends, please note that, depending on the current situation (from Nov 22, 2021), it is necessary to prove (for those over 12 years of age) vaccinations or illnesses before entering the gym. PCR or AG tests apply only in defined cases. The exact description can be found here:

https://covid.gov.cz/en/measures/leisure-time/restrictions-use-sports-grounds

We ask you to respect these rules and look forward to seeing you.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.