K. Asai (8. Dan Aikikai) [SAA]

Kdy:
7.10.2017 – 8.10.2017 celý den
2017-10-07T00:00:00+02:00
2017-10-09T00:00:00+02:00
Kde:
Bratislava (SR)
K. Asai (8. Dan Aikikai) [SAA] @ Bratislava (SR)
Share
Označeno v