O vydavateli

Ing. Daniel Chvála

Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT v Praze.

Aikidó cvičí od r. 1991, je nositelem stupně 1. dan a členem oddílu Aikido Kenkyukai Praha.

V letech 1993 až 1995 cvičil ve spolupráci s J. Maternou dětský oddíl aikidó AKP.

V r. 1995 se zapojil do práce na obnoveném (1990-1) samizdatovém časopisu Aikidó, kterou nově začal člen oddílu AKP M. Poláček. Později organizaci práce na časopisu převzal, zaregistroval jej na MK ČR a stal se jeho vydavatelem, šéfredaktorem, redaktorem, korektorem, fotografem, grafikem, typografem, distributorem, sponzorem…

Je svobodný.

Firma Sofis zatím jeho ostatní aktivity trpí…

………..

V r. 2005 práci na časopisu Aikidó ukončil.

Chvála D.: Aikido se žije (Aikidó 2000/3)