Základní dokumenty ČAA

Stanovy ČAA

Prováděcí předpis ČAA

Technický předpis ČAA

Minimální požadavky ke zkouškám ČAA

Zkušební řád ČAA

Postup k založení nového klubu ČAA


 Tabulka Národních a Regionálních stáží ČAA na rok 2019 (k 30. 4. 2019)