Portréty zahraničních učitelů

Šihan Masatomi IKEDA (7. dan Aikikai)

* 8. 4. 1940 (Tokio, Japonsko) + 21. 6. 2021 Technický ředitel ČAA 1994 – 2002 profese: učitel aikidó (vzdělání: Physical Education – Nihon Taiku University (Tokio) – učitel sportu a tělovýchovy) aikidó: cvičí od r. 1958 (tj. přes 60 let) a v současnosti je držitelem 7. danu Aikikai (poslední stupeň obdržel v r. 1989). Jeho hlavním učitelem byl šihan Hiroši Tada (*1929 – dnes 9. dan Aikikai – Honbu dódžó), přímý žák ó-senseie a jeden z nejvýznamějších učitelů současného Honbu dódžó v Tokio. další: v dalších disciplínách budó je držitelem 5. danu sumó a 4. danu džúdó. Především ve Švýcarsku vyučoval kromě aikidó i hódžó (disciplíně, pocházející ze starobylé šermířské školy Kašima Šinden Džikišinkage-rjú ze 14. stol., která používá hodžo bokken a speciální dechová cvičení) a pořádá stáže genkikai (zdravotní systém vycházející z aikidó a západních i východních zdravotních systémů). Jeho zálibou je poslech klasické západní hudby (obzvláště L. van Beethovena). dódžó: Aikido Ikeda – Dojo / San Shin Kai (Hardturmstrasse 100, CH-8005 ZÜRICH – SCHWEIZ) historie dlouhodobých pobytů: do r. 1965 Japonsko; 1965 – 1970 Itálie; 1970 – 1977 Japonsko – učitel sportu na gymnáziu; 1977 – 2002 Curych; od 2002 Japonsko zahraniční stáže: Itálie, Japonsko, Jugoslávie, Německo, Maďarsko, Švýcarsko, Slovensko, Finsko, Francie, Rakousko, Rusko (Moskva), Španělsko, Švédsko aj. v ČR: ke konci r. 2001 celkem 17x, z toho 2 víkendové stáže před založením ČAA v Praze 2/1992 a 4/1993. Po založení ČAA: 2/1994 (Praha – první zkoušky na stupně dan v rámci ČAA); 2/1995 (Praha) a 1. LŠ ČAA (8/1995 – Č. Budějovice), 2. LŠ ČAA (7/1996 – Č. Budějovice), 3. LŠ ČAA (7/1997 – Č. Budějovice) a 11/1997 (Praha); 1/1998 (Praha) – společně se šihanem M. Kanecukou (Anglie), 4. LŠ ČAA (7/1998 – Č. Budějovice) a 11/1998 (Praha) – společně se šihanem Y. Kitaurou (Španělsko); od r. 1999 do LŠ 2001 jezdil do ČR 2 x ročně: na víkendovou Zimní školu ČAA v Praze (listopad) a týdenní Letní školu ČAA v Českých Budějovicích (červenec – srpen). Aikikai Foundation / The Aikido World Headquarters – Honbu dódžó / Tokio je pověřený: Od r. 1977 je Technickým ředitelem Švýcarské Aikikai (ACSA – založena r. 1969), která se stala především pod jeho vedením jednou z nejuznávanějších organizací Aikikai v Evropě. V současnosti v rámci ACSA pracují 3 nositelé 7. danu Aikikai (dva z nich pravidelně jezdí do Čech), další držitelé 6. a 5.danů Aikikai a celkově velká skupina júdanša (držitelé stupně dan všeobecně). Od r. 1994 je Technickým ředitelem České Aikikai (ČAA – založena r. 1993) a od r. 1996 je Technickým ředitelem Slovenské Aikikai (SAA – založena 1995). V průběhu devadesátých let spolupracuje s dalšími národními organizacemi Aikikai (stáže, zkoušky) v Jugoslávii, Maďarsku, Polsku a s ruskou skupinou z Moskvy. Od r. 1996 je společně s H. Isojamou (9. dan Aikikai) jedním ze dvou technických poradců světové Aikikai (IAF – International Aikido Federation). V průběhu roku 2002 šihan Masatomi Ikeda nečekaně a vážně onemocněl. K lítosti všech svých studentů a organizací, pro které pracoval a rozvíjel aikidó i svůj didaktický systém, ze zdravotních důvodů odstoupil k 1. lednu 2003 ze všech funkcí a povinností, které vykonával z pověření Hombu Dojo pro národní organizace aikidó v České republice (ČAA) i v dalších evropských zemích, z nichž mimo další jmenujme Švýcarsko, kde dlouhá léta žil (ACSA), a Slovenskou republiku (SAA). Většina těchto organizací pokračuje a rozvíjí aikidó za změněných organizačních podmínek, ale stále ve smyslu senseiova odkazu. ČAA ustanovila šihana Masatomi Ikedu do čestné funkce Technického ředitele ČAA a nová osoba ve funkci TŘ ČAA nebude ustanovena. Masatomi Ikeda: V hledání cesty se nemohu nikdy zastavit (Aikidó 95/2) Masatomi Ikeda: Genkei kokjúnage: technika a její jméno (Aikidó 95/4) Dragt August: Interview se senseiem Ikedou (Aikidó 97/3) Kodym M.: Několik zastavení s panem Ikedou (Aikidó 2003/4) Kodym M.: 10. Výročí ČAA (Aikidó 2004/1)

Šihan Daniel VETTER (7. dan Aikikai)

* 1955 (Curych, Švýcarsko)

Ředitel Technické komise ČAA (od r. 2003)

profese: učitel hry na klasickou kytaru

aikidó: cvičí od r. 1973. Od r. 1980 je přímým studentem šihana M. Ikedy, byl i jeho nejbližším organizačním spolupracovníkem (sekretář). Jako jeho dlouholetý asistent nejvíce reprezentuje myšlenky, didaktické metody a „styl“ aikidó, které šihan M. Ikeda rozvíjel všude, kde působil. Daniel Vetter obdržel 1. dan Aikikai v r. 1986, 4. dan Aikikai v r. 1996 a titul šidóin, 5. dan Aikikai v r. 2003, 6. dan Aikikai v r. 2009, 7. dan Aikikai v r. 2021.

další: zen (Dešimaru Roši 1980-82); hodžo (M. Ikeda); Genkikai (M. Ikeda); Ki-no ren ma (H. Tada)

dódžó: Aikido Schule Wintherthur …v městě cca 20 km od Curychu, Švýcarsko. Schaffhauser str. 150, CH-8400 WINTERTHUR – SCHWEIZ

v ČR: ke konci r. 2009 celkově téměř 80x, od první návštěvy v r. 1991 pomáhal z pověření šihana M. Ikedy (a EAF) při přípravě a založení ČAA. První víkendovou stáž vedl v Praze 10/1993 na pozvání vedoucího AKP (založení ČAA 12/1993). Od r. 1994 vyučoval na mnoha (cca 4x ročně) víkendových NS ČAA po celých Čechách (např. České Budějovice, Chomutov, Karlovy Vary, Kralupy n/Vlt, Praha, Přerov, Ostrava, Třebíč, Zlín aj.), v tomto roce vedl i první týdenní Letní školu ČAA v Hranicích na Moravě. Od r. 1995 je týdenní LŠ ČAA každoročně pořádána poslední týden července v Českých Budějovicích pod vedením TŘ ČAA M. Ikedy, který v rámci ČAA pověřil svého přímého žáka jako asistenta TŘ ČAA odpovědností za rozvoj zkouškového systému ČAA na stupně kjú a vedením stáží české Šidóšakai, určených pro skupinu nositelů stupňů dan a učitele v dódžó ČAA. D. Vetter je tak zakládajicím členem tříčlenné Technické komise ČAA s pověřením zkoušet na 6. – 1. kjú. Od r.1993 se postupně s technickým vývojem ČAA pravomoce českých zkušebních komisařů ve vlastních dódžó i členů TK ČAA (M.Kodym, K.Slapnička) rozšiřují, v současnosti zkouší v rámci TK ČAA převážně na 2. – 1. kjú.

Z důvodů onemocnění TŘ ČAA převzal jeho asistent D. Vetter poprvé vedení LŠ ČAA 2002 v Českých Budějovicích a se souhlasem Hombu Dojo byl ustanoven od roku 2002 do čela dvoučlenné Zkušební komise ČAA (s Miroslavem Kodymem jako asistentem), která převzala tradici zkoušek na stupně dan Aikikai dvakrát ročně u příležitosti LŠ a ZŠ ČAA. Od ledna 2003 zastává šihan Masatomi Ikeda funkci Technického ředitele ČAA jako čestnou. V prosinci 2002 ustanovilo Valné shromáždění ČAA tříčlennou Technickou komisi ČAA, která převzala pravomoci TŘ ČAA v technické oblasti aikidó, a pověřilo D.Vettera jejím řízením s funkcí ředitele TK ČAA.

 

Šihan Bernard CALOZ (7. dan Aikikai)

* 1938 (kanton Valais, Švýcarsko)

+ 14. 8. 2021

profese: hledač diamantů, konstruktér, restaurátor japonských mečů

aikidó: cvičí od r. 1961. Zpočátku cvičil pod vlivem řady učitelů (Austrálie – S. Sugano (1.kjú r. 1967); Evropa – K. Asai, K. Čiba, Y. Fudžimoto, Y. Kobajaši, Nakazono, M. Noro, N. Tamura aj.) a především H. Tady, u něhož skládal zkoušky na 1. dan v r. 1969 a 2. dan v r. 1972. Od ustanovení funkce Technického ředitele ACSA (šihan M. Ikeda r. 1977) cvičil a skládal zkoušky pod jeho vedením, jako šidóin obdržel 6. dan Aikikai v r. 1999, titul šihan a 7. dan v r. 2015.

další: džúdó (od r. 1958, 1. dan r. 1964), iaidó a džódó (Šindó Musó-rjú, 1. dan), kaligrafie (učitel P. Krieger), broušení (r. 1996 půlroční stáž v Jonago-ši, Japonsko) a restaurování japonských mečů. Je specialistou na cvičení se zbraněmi a jeho kata (30 prvků – bokken x džó) kombinuje prvky aikidó, iaidó a džódó.

dódžó: Judo-Aikido Club Onex …..na předměstí Ženevy a v nedalekém městě Glans, Švýcarsko. C/o Ecole d´Onex-Parc/entrée C / Avenue du Bois-da-la-Chapelle 81, CH-1213 ONEX – SUISSE

v ČR: spolupráci v rámci ČAA ukončil v r. 2013 poslední a celkově 19-tou stáží, na pozvání vedoucího AKP ještě před založením ČAA (Praha v r. 1992 a 1993). Od r. 1994 jezdil do Prahy na víkendové NS ČAA každoročně v květnu (s výjimkou r. 1996 – pobyt v Japonsku a 5/1997)

Šíp M.: Džó senseie Caloze (Aikidó 97/1)

Šihan Gildo MEZZO (7. dan Aikikai)

* 1945 (Ženeva, Švýcarsko)

profese: kuchař, bankovní úředník

aikidó: cvičí od 60. let. Po třech letech cvičení v Ženevě odjel za aikidó na pětiletý pobyt do Japonska (Honbu dódžó – učitelé mj. dóšú K. Uešiba, S. Jamaguči, M. Saotome, S. Macuda).
Po návratu pokračoval zpočátku pod vlivem řady evropských učitelů (např. N. Tamura (u něj získal 1.dan)) a udržoval přátelské kontakty na francouzské učitele, se kterými pobýval v Japonsku (Ch. Tissier, F. Noel, J. M. Merit a další) a které zve na stáže do Ženevy. V r. 1977 založil sekci aikidó Aikikai v dódžó SDK Ženeva a od tohoto roku, kdy byl funkcí Technického ředitele ACSA ustanoven šihan M. Ikeda, skládal zkoušky pod jeho vedením, jako šidóin obdržel 6. dan Aikikai v r. 1999, titul šihan a 7. dan v r. 2015.

další: džúdó (1954 – 59) a iaidó školy Kašima šin-rjú, jejíž vliv lze sledovat zvláště na cvičení s bokkenem.

dódžó: Shung Do Kwan Budo v centru Ženevy, Švýcarsko. Ecole de la rue Liotard No.66, CH-1203 GENEVE – SUISSE

v ČR: ke konci r. 2015 celkově 24x, na pozvání vedoucího AKP ještě před založením ČAA (v r. 1992 (Praha) a 1993 (Praha s týdenním pobytem v ČR a okružní cestou po klubech: Chomutov, České Budějovice, Brno, Ostrava)). Od r. 1994 jezdí do Prahy na víkendové NS ČAA každoročně v říjnu (s výjimkou 5/1997) a většinou je doprovázen skupinou 3 – 5 nositelů stupňů dan (júdanša SDK, kterou tvoří v současnosti cca 30 členů).

Kodym M.: Shung Do Kwan a Gildo Mezzo (Aikidó 96/1)
Manoutchehr: Veselá odysea, Aikidisticko-kulturní kronika malého výletu do Prahy (Aikidó 96/4)
Chvála D., Kodym M.: Gildo Mezzo na stáži v květnu ’97 (Aikidó 97/3)
Orth P.: Nikdy to není perfektní, rozhovor s G.Mezzem (Aikidó 2002/1)
Orth P.: Francouzské… hm tedy švýcarské… prostě Aikidó, stáž G. Mezza na AKP 2001 (Aikidó 2002/1)

ŠIHAN Roger SCHMOCKER (7. dan Aikikai)

* 1949 (Švýcarsko)

profese: disponent (finanční úředník)

aikidó: cvičí od r. 1969. Zpočátku cvičil “joseikan aikidó” u mistra J. M. Iniapni (tvůrcem stylu dnes zvaného “joseikan budó” byl přímý žák ó-senseie M. Močizuki), později aikidó pod vlivem různých učitelů (K. Čiba, H. Tada, N. Tamura (u něj získal 1.dan). Od ustanovení funkce Technického ředitele ACSA (šihan M. Ikeda r. 1977) cvičil a skládal zkoušky pod jeho vedením, jako šidóin obdržel 6. dan Aikikai v r. 2004, 7. dan získal v r. 2018.

další: jeho cvičení výrazně ovlivnily džúdó a džu-džicu, věnuje se i šiacu a práci s drogově závislými

dódžó: Budokan Amriswil …..město blízko hranic s Německem, Švýcarsko. Thurgi-Center, Weinfelderstr. 30, CH-8580 AMRISWIL – SCHWEIZ

v ČR: ke konci r. 2015 celkově 22x, na pozvání vedoucího AKP ještě před založením ČAA v r. 1993 (Praha, Děčín). Od r. 1994 jezdí na víkendové NS ČAA do Prahy (1994 – 96) a Chomutova (1996 – 2015) každoročně v době kolem Velikonoc a v týdnu s tímto termínem spojeném pravidelně navštěvuje další dódžó (Č. Budějovice, Kladno, Kralupy n/Vlt, Písek, Praha).

Chvála D., Beshir P.: Aikidó je zrcadlem člověka, rozhovor s R. Schmockerem (Aikidó 96/4)

Šihan Katsuaki ASAI (8. dan Aikikai)

* 18. 2. 1942 (Tokio)

Technický ředitel Aikikai Německo

profese: učitel aikidó

aikidó: přímý žák ó-senseie, u kterého začal ve věku 13 let cvičit aikidó v Honbu dódžó v Tokiu. S cvičením pokračovat i během svých studií na univerzitě (Meiji). V roce 1965 byl Kiššómaru Uešibou vyslán vyučovat toto bojové umění do Německa, kde působí dodnes.

dódžó: Aikido-Schule K. Asai, Augustastr. 36, DE-40477 Düsseldorf

v ČR: od roku 2007 do roku 2019 pravidelné květnové stáže v Praze a mimořádně na “Více než… 20. výročí ČAA – Waka 2016” v 6/2016

 

Sensei Giorgio VENERI (6. dan Aikikai)

* 1937 (Mantova, Itálie)

+ 31. 3. 2005 (Mantova, Itálie)

profese: profesor matematiky

aikidó: cvičil od r. 1965. Od příjezdu šihana H. Tady do Itálie v r. 1964 cvičil a skládal zkoušky pod jeho vedením (1. dan v r. 1968), od H. Tady obdržel 6. dan Aikikai v roce 1995. Byl dlouholetým předsedou IAF (doživotním prezidentem International Aikido Federation byl Dóšu K. Uešiba), viceprezidentem a předsedou rozvojové komise EAF (European Aikido Federation), byl propagátorem aikidó a zakladatelem tradice Aikikai v Československu a v dalších zemích po celém světě.

další: džudó, Ki-no ren ma (H. Tada)

dódžó: Budokai Mantova …..severní Itálie c/o Piscina Dugoni, 46100 MANTOVA – ITALIA

v ČR: v rámci ČAA až do r. 2003 celkově 6x, víkendové NS ČAA proběhly v Praze 4/1996, 12/1997, 4/1999,12/2000,5/2001,3/2003. Od r. 1986 (první ukázka aikidó v Čechách) vyučoval mnohokrát na víkendových stážích v Praze (cca 2x ročně, z toho 1x v Brně) doprovázen dalšími učiteli z řad italské Aikikai (M. Traina, F. Verona) až do r. 1990. Do tohoto roku probíhaly v ČR pod jeho vedením i zkoušky aikidó na stupně kjú (historicky první 12/1988; výjimečně s F. Veronou). Ještě na pozvání ČFAI a vedoucího AKP proběhla v Praze stáž v dubnu 1993. Podrobněji o působení senseie G.Veneriho v Československu a ČR …viz. články z historie aikidó (Historie ČAA I-III / časopis Aikidó 1,2,3/97 a Historie aikidó v Čechách I-III / časopis Aikidó 5,6/97 a 1/98).

Kodym M.: Sensei Giorgio Veneri – nekrolog (Aikidó 2004/3)
Kodym M.: Mnich Giorgio a otec Veneri (Aikidó 96/3)
Kodym M.: Život jako dobré víno; rozhovor s Giorgio Venerim (Aikidó 97/6)

Šihan Michele QUARANTA (7. dan Aikikai)

* 24. 12. 1953 (Fortimpoli, Itálie)

Technický ředitel SAA (od r. 2003)

profese: profesionální fotbalista, fotbalový trenér, bankovní úředník, dnes již a dlouhodobě profesionál v aikidó

aikidó: cvičí od r. 1972
Od r. 1985 byl přímým žákem šihana Masatomi Ikedy, který ho jako svého asistenta pověřil r. 1995 rozvojem svého systému aikidó v zemích východní Evropy, kde v té době působil, a především v Slovenské asociaci aikidó. 6. dan Aikikai obdržel v r. 2007, titul šihan obdržel v r. 2015.

další: hódžó (M. Ikeda) vyučuje od začátku svého působení na Slovensku

dódžó: Aikido Schule Basel & Aikido Ikeda Dojo Praha – Na Kotlářce 1, Stadion DDM, Praha 6

v ČR: působil od r. 1995 společně se šihanem M. Ikedou (první ZŠ a LŠ ČAA), v rámci svých aktivit v našem regionu od té doby pravidelně na samostatných stážích pro české kluby, které jsou členy SAA (především Ostrava a okolí), a také na soukromých stážích v klubech ČAA (Děčín, Mladá Boleslav, České Budějovice, Vsetín). V r. 2000 otevřel své Aikido Ikeda Dojo v Praze (později i pobočka v Berouně) a poprvé, od té doby pravidelně začátkem července, organizoval soukromou týdenní letní stáž v Sadské u Prahy.

v rámci ČAA: ukončil v r. 2015 poslední a celkově 17-tou stáží… M.Quaranta a D.Vetter, oba bývalí asistenti TŘ ČAA, spolupracují od r. 2003 na ZŠ ČAA v Praze. První samostatnou stáž organizovanou ČAA měl M.Quaranta v září 2005 a druhou v březnu 2006, obě v Praze (AKP).

Kodym M.: Nová hvězda na nebi českého aikidó (Aikidó 2001/2)