Základní informace

Časopis oddílu Aikido Kenkyukai Praha

První číslo vyšlo v r. 1995

Od r. 1999 je podporován Českou asociací aikidó

Poslední číslo vyšlo v r. 2005

Některá čísla jsou ještě (do vyprodání zásob) pro zájemce k dispozici u Miroslava Kodyma na Aikido Kenkyukai Praha

Tematické zaměření:

  • japonská bojová a jiná umění, zejména aikidó, dále např. iaidó, kendó, čadó, šodó, šiacu, ikebana…
  • kultura a tradice, životní styl a filozofie Dálného východu
  • aktuální informace o dění v AKP a dalších oddílech České asociace aikidó a jiných organizací

Vycházel šestkrát ročně, v rozsahu 24 stran formátu A5

Časopis vznikal díky obětavosti členů redakce a ostatních spolupracovníků (bez nároku na honorář)

Aikidó vycházel za podpory členů oddílu Aikido Kenkyukai Praha a organizace Česká asociace aikidó

Redakce: ing. Daniel Chvála, Miroslav Kodym

Odborní poradci: doc. PhDr. I. Fojtík, CSc. (FTSV UK Praha), PhDr. Zdenka Švarcová (Ústav Dál. východu UK Praha)

Jazykoví poradci: PhDr. Libuše Limanová (čeština), Martin Tirala (japonština)

Adresa redakce: Miroslav Kodym, Boleslavova 10, Praha 4, tel. /fax: 02/43 67 92, od října t.r. 02/41 40 11 21

Stálá spolupráce na výrobě: Zdeněk Kárník, Radek Lanc, Jana Legnerová, Milena Rydlová (resumé), Martin Vrána

MK ČR 7474 ISSN 1212-267X